Wij fokken volgens de (Fok)reglementen van de AKC (Amerikaanse Kennel Club) CKC (Canadese Kennel Club)De Schotse Herder Vrienden, FCI en RvB


   Daarom fokken wij volgens de fokreglementen van de Schotse Herder Vrienden!     

 Wij zijn lid van de Schotse Herder Vrienden, de enige rasvereniging voor de langhaar collie waar gezondheid, welzijn en gedrag van de collie's belangrijker wordt gevonden dan het uiterlijk. Een vereniging waar geen discussies plaats vinden over de overbodige als domme vraag of "Alle collies die geen Engelse bloedlijn hebben, geen ander ras behoren te zijn?"
Voor deze rasvereniging zijn ALLE collies, Schotse herders honden, ongeacht stamboom of geen stamboom, ongeacht AKC erkende kleuren, ongeacht bloedlijn, ongeacht...., ongeacht......
Bij deze vereniging zijn alle type collie's even welkom en zo hoort het ook, daar is het een rasvereniging voor.

Als het om de gezondheid gaat timmert de Schotse Herder Vrienden positief aan de weg met een omvangrijke, voor iedereen vrij toegankelijke database op de website, met hoogwaardige artikelen over gezondheidsproblemen waar de collie mee te maken kan krijgen; met lezingen en workshops over allerlei gezondheidskwesties zoals kleurvererving, de betekenis van het klinisch oogonderzoek of TTouch; met collectieve onderzoeken, zoals titerbepalingen en DNA-tests en met een wetenschappelijk onderzoek naar de mate van inteelt in de collie populatie. Op dit vlak zien wij bij de andere rasverenigingen geen noemenswaardig initiatieven en dat is niet het belang van het ras. Naar onze mening is ook daar een rasvereniging voor

Waar de Schotse Herder Vrienden zich eveneens in positieve zin mee onderscheidt van de andere rasverenigingen, zijn de duidelijke regels voor het fokken. De vereniging hanteert één alomvattend reglement dat in z’n geheel door de Raad van Beheer is getoetst. Geen cafetaria model, waarbij een fokker zich kan conformeren aan "een reglement naar keuze". Duidelijkheid voor ons, als fokkers, maar vooral ook duidelijkheid en transparantie voor al die mensen die zich oriënteren op een collie als huisgenoot.
Bij de Schotse Herder Vrienden weten deze mensen waar ze aan toe zijn. Immers, what you see, is what you get.

De Schotse Herder Vrienden is geen traditionele rasvereniging waar fokkers de dienst uitmaken. Het is een vereniging waar alle collies welkom zijn, ongeacht hun achtergrond.
En zo hoort een rasvereniging naar onze mening ook te zijn.

 

⇒⇒ Hier de link naar de Schotse Herder Vrienden ⇐⇐